You are currently viewing Razpis za panožne športne šole

Razpis za panožne športne šole

Košarkarska zveza Slovenije je objavila razpis za nacionalne panožne športne šole za obdobje med letoma 2020 in 2024. Rok za oddajo vlog je 22. januar 2020 do 15. ure.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je dne 10. januarja 2020 objavilo javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje.

V skladu z razpisom je Izvršni odbor KZS na korespondenčni seji dne 20. januarja 2020 sprejel merila za izbor strokovno izobraženih delavcev, ki bodo v okviru projekta nacionalnih panožnih športnih šol izvajali program, katerega nosilec in izvajalec je Košarkarska zveza Slovenije.

Kandidati lahko vlogo na razpis oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno v tajništvu KZS v času uradnih ur (vsak delavnik med 8. in 16. uro) na naslovu Košarkarska zveza Slovenije, Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana.

KZS

foto: KZS

Dodaj odgovor